Шевченківська весна 2016

Шановні колеги!

6-8 квітня 2016 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2016».

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі: очна/заочна.

Оргвнесок – 150 грн для очної та 100 грн (+ вартість доставки збірника) для заочної форми участі. Також є можливість заочної форми участі без друку паперового збірника.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
1. Обсяг тез – до 3 сторінок А4, не включаючи список джерел.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5.
3. Поля – всі по 2 см.
4. Абзац – 1,25 см.
5. Зверху сторінки – прізвище, ініціали автора; після чого ставиться зноска зірочка «*»; внизу сторінки до зноски робиться запис 10 Шрифтом Times New Roman. Зазначається: перший рядок – статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; курс, спеціальність (вирівнювання по ширині), другий рядок – місце навчання, роботи; третій рядок – науковий керівник, його науковий ступінь та посада.
6.Нижче прописними (всіма великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);
7. Список використаних джерел (не більше 10) розміщується після тексту тез доповіді. Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках.

Останній строк подачі матеріалів – 13 березня 2016 року.

Реєстрація за адресою: https://docs.google.com/a/uvoteam.com/forms/d/12ZzFr_-JsmbjiCMjw8u1WG2QJ5iqJcRPjYgw7KE7NuY/viewform 

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам та надіслані після вказаної дати, оргкомітетом розглядатися не будуть.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників.

Відповідальні за проведення конференції:
1. Присяжна Вікторія Іванівна – голова НТСА КНУ. Телефон – 0991508936
2. Пиріжок Віктор Ярославович – заступник голови НТСА КНУ. Телефон – 093 998 91 69
3. Голови НТСА факультетів та інститутів КНУ.

Тези надсилати за наступними електронними скриньками:
СЕКЦІЯ “ГЕОГРАФІЯ” – ntsageo@gmail.com
СЕКЦІЯ “ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ” – ntsacyb@gmail.com
СЕКЦІЯ “ФІЛОЛОГІЯ” – ssaifknu@gmail.com
СЕКЦІЯ “ПСИХОЛОГІЯ” – katya.pyjo@gmail.com
СЕКЦІЯ “ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ” – dubovyi.dv@gmail.com
СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ” – ntsa_hist@ukr.net
СЕКЦІЯ “РАДІОФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ” – she2016vesna@gmail.com
СЕКЦІЯ “ФІЗИКА” – phys.ntsa.knu@gmail.com
СЕКЦІЯ “ВІЙСЬКОВІ НАУКИ” – vidshu@ukr.net
СЕКЦІЯ “ЕКОНОМІКА” – sv14.ntsa.ef@gmail.com
СЕКЦІЯ “БІОЛОГІЯ” – bio_ntsa@ukr.net
СЕКЦІЯ “МАТЕМАТИКА ТА МЕХАНІКА” –vp.zubchenko@gmail.com
СЕКЦІЯ “ГЕОЛОГІЯ” – dyci4ka@gmail.com
СЕКЦІЯ “СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ” – ntsa.journ@gmail.com
СЕКЦІЯ “СОЦІОЛОГІЯ” – nts.sociology@gmail.com
СЕКЦІЯ “МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ” – sasp@ukr.net * – особливі умови проведення і участі (з усіма питаннями звертайтеся до Різніченка В.http://vk.com/riznichenko_volodymyr)

За більш детальною інформацією щодо проведення Конференції на конкретному факультеті звертайтеся до голови НТСА Вашого факультету/інституту!!!

ЗРАЗОК ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ