Структура

Структура НТСА КНУ

НТСА КНУ — союз наукових товариств факультетів та інститутів КНУ:

 • ВНТ Військового інституту
 • НТСА ННЦ «Інститут біології»
 • НТСА географічного факультету
 • НТСА геологічного факультету
 • НТСА економічного факультету
 • НТСА інституту журналістики
 • НТСА інституту міжнародних відносин
 • НТСА інституту філології
 • НТСА історичного факультету
 • НТСА механіко-математичного факультету
 • НТСА факультету інформаційних технологій
 • НТСА факультету кібернетики
 • НТСА факультету психології
 • НТСА факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
 • НТСА факультету соціології
 • НТСА фізичного факультету
 • НТСА філософського факультету
 • НТСА хімічного факультету

НТСА діє на рівнях Університету, факультетів та інститутів відповідно до цього Положення. На факультетах та інститутах відповідно до статей 52, 54 цього Положення, можуть бути прийняті положення про НТСА факультетів та інститутів, що деталізують порядок функціонування НТСА факультетів та інститутів і не суперечать цьому Положенню.

На рівні Університету діють такі органи НТСА:

1)   конференція НТСА Університету;

2)   Правління НТСА Університету;

3)   ревізійна комісія НТСА Університету;

4)   інші органи, які визначаються окремим документом, що затверджується конференцією НТСА Університету.

 

На рівні факультетів (інститутів) діють такі органи НТСА:

1)   загальні збори членів НТСА факультету (інституту);

2)   Правління НТСА факультету (інституту);

3)   інші органи, що визначаються положенням про НТСА факультету (інституту).

Роботу НТСА КНУ координує Правління. До нього входять Голова НТСА КНУ, його перший заступник та секретар, а також голови НТСА факультетів та інститутів. Правління вирішує поточні питання, а також скликає загальну конференцію.

Діяльність НТСА, зокрема, товариств факультетів та інститутів, контролює ревізійна комісія.

Вищим органом НТСА є загальна конференція. Конференція приймає статутні зміни та обирає Голову НТСА, його першого заступника та секретаря. На конференції вирішуються питання включення або виключення НТСА факультетів та інститутів до НТСА КНУ.

Голова НТСА КНУ входить за посадою до складу Вченої ради університету. Голови НТСА факультетів та інститутів також входять до складу відповідних вчених рад.