Нормативні документи

Діяльність НТСА КНУ відбувається відповідно до Положення про НТСА КНУ, прийнятого Вченою радою університету, а також інших документів.

Положення про НТСА КНУ (від 5 травня 2008 р.)

Регламент діяльності НТСА КНУ

Регламент діяльності ревізійної комісії НТСА КНУ

Регламент Конференції НТСА КНУ

Закон України Про Вищу Освіту

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених