Публікації для: Анонси

HVehYndvQJQ

Шевченківська весна 2016

Шановні колеги!

6-8 квітня 2016 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2016».

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі: очна/заочна.

Оргвнесок – 150 грн для очної та 100 грн (+ вартість доставки збірника) для заочної форми участі. Також є можливість заочної форми участі без друку паперового збірника.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
1. Обсяг тез – до 3 сторінок А4, не включаючи список джерел.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5.
3. Поля – всі по 2 см.
4. Абзац – 1,25 см.
5. Зверху сторінки – прізвище, ініціали автора; після чого ставиться зноска зірочка «*»; внизу сторінки до зноски робиться запис 10 Шрифтом Times New Roman. Зазначається: перший рядок – статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; курс, спеціальність (вирівнювання по ширині), другий рядок – місце навчання, роботи; третій рядок – науковий керівник, його науковий ступінь та посада.
6.Нижче прописними (всіма великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);
7. Список використаних джерел (не більше 10) розміщується після тексту тез доповіді. Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках.

Останній строк подачі матеріалів – 13 березня 2016 року.

Реєстрація за адресою: https://docs.google.com/a/uvoteam.com/forms/d/12ZzFr_-JsmbjiCMjw8u1WG2QJ5iqJcRPjYgw7KE7NuY/viewform 

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам та надіслані після вказаної дати, оргкомітетом розглядатися не будуть.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників.

Відповідальні за проведення конференції:
1. Присяжна Вікторія Іванівна – голова НТСА КНУ. Телефон – 0991508936
2. Пиріжок Віктор Ярославович – заступник голови НТСА КНУ. Телефон – 093 998 91 69
3. Голови НТСА факультетів та інститутів КНУ.

Тези надсилати за наступними електронними скриньками:
СЕКЦІЯ “ГЕОГРАФІЯ” – ntsageo@gmail.com
СЕКЦІЯ “ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ” – ntsacyb@gmail.com
СЕКЦІЯ “ФІЛОЛОГІЯ” – ssaifknu@gmail.com
СЕКЦІЯ “ПСИХОЛОГІЯ” – katya.pyjo@gmail.com
СЕКЦІЯ “ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ” – dubovyi.dv@gmail.com
СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ” – ntsa_hist@ukr.net
СЕКЦІЯ “РАДІОФІЗИКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ” – she2016vesna@gmail.com
СЕКЦІЯ “ФІЗИКА” – phys.ntsa.knu@gmail.com
СЕКЦІЯ “ВІЙСЬКОВІ НАУКИ” – vidshu@ukr.net
СЕКЦІЯ “ЕКОНОМІКА” – sv14.ntsa.ef@gmail.com
СЕКЦІЯ “БІОЛОГІЯ” – bio_ntsa@ukr.net
СЕКЦІЯ “МАТЕМАТИКА ТА МЕХАНІКА” -vp.zubchenko@gmail.com
СЕКЦІЯ “ГЕОЛОГІЯ” – dyci4ka@gmail.com
СЕКЦІЯ “СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ” – ntsa.journ@gmail.com
СЕКЦІЯ “СОЦІОЛОГІЯ” – nts.sociology@gmail.com
СЕКЦІЯ “МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ” – sasp@ukr.net * – особливі умови проведення і участі (з усіма питаннями звертайтеся до Різніченка В.http://vk.com/riznichenko_volodymyr)

За більш детальною інформацією щодо проведення Конференції на конкретному факультеті звертайтеся до голови НТСА Вашого факультету/інституту!!!

ЗРАЗОК ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Prometheus

Prometheus

Prometheus

Печь для бани с теплообменником. Уникальные печи для бани и сауны.;сайт

Відкрито реєстрацію на 6 нових безкоштовних масових онлайн-курсів від провідних українських викладачів -http://prometheus.org.ua/courses! Вперше курс на Prometheus прочитає викладач престижного західного ВНЗ – професор Університету Торонто Олександр Романко.

Новими курсами проекту стали «Комунікаційні інструменти для побудови репутації» викладачки Києво-Могилянської академії Анастасії Нуржинської (Троцької), «Психологія стресу та способи боротьби з ним» викладачки Київського університету імені Бориса Грінченка Наталії Стефаненко, «Вступ до Теорії обмежень та Процеси мислення як потужний підхід до управління бізнесом» викладачки Києво-Могилянської бізнес-школи Юлії Плієвої, «Основи інформаційної безпеки» викладача КПІ та технічного директора Zillya! Антивірус Олега Сича, «Захист прав споживачів: теорія та практика» засновниці юридичної компанії Spector Ольги Спектор, а також «Вступ до бізнес-аналітики» викладача Університету Торонто і співробітника компанії IBM Canada Олександра Романко.

Ми звертаємося до Вас із особистим проханням зробити репост цього повідомлення для того, щоб якомога більше людей змогли скористатися можливістю безкоштовного навчання від викладачів провідних ВНЗ! Знання – сила!

Jstor

Шановне товариство!!

HdDbHTH7CZI

Оголошуємо, що до 27 грудня Київський національний університет імені Тараса Шевченка підключено до однієї з найбільших баз даних наукових публікацій Jstor (яка вміщує більше 7 млн. публікацій) . Доступ можливий з усіх комп’ютерів університетської мережі (комп’ютери у бібліотеці Максимовича, на факультетах, кафедрах та у всіх корпусах. Також доступ можливий з wi-fi мережі університету)

Поспішайте скористатись!!!

b7c1a1aad56487aa9e3584b02064adc8

Конкурс-2015/16 Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука

Стипендіальна програма «Завтра.UA» – найбільша приватна загальнонаціональна програма з підтримки талановитої молоді в Україні, яка є частиною комплексу проектів Фонду Віктора Пінчука в галузі освіти та науки.

Головна мета програми – сприяти формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни. Ми знаходимо найталановитіших студентів України, надаємо їм фінансову підтримку для продовження освіти та реалізації власних проектів, створюємо додаткові можливості для індивідуального розвитку, налагодження нових зв’язків,  спілкування, обміну досвідом та інформацією.

Стипендіати відбираються щорічно на відкритому всеукраїнському конкурсі незалежними фаховими експертами за результатами оцінки письмових анонімних робіт і під час проведення очних змагань. Головними критеріями відбору є високий рівень фахових знань, самостійна наукова робота, лідерські, комунікаційні та творчі здібності.

Ми розраховуємо, що Програма матиме позитивний вплив на вирішення важливих проблем, з точки зору стратегічних інтересів українського суспільства. Зокрема – проблеми збереження статусу і якості вищої освіти, спадковості поколінь у науковій та інших сферах, формування перспектив розвитку в різних наукових і спеціалізованих галузях діяльності суспільства.

Програма спрямована на те, щоб талановита студентська молодь знайшла гідне свого інтелектуального та професійного рівня місце у різних сферах науки, економіки та суспільного життя країни і стала рушійною силою прогресивних змін в Україні.

Управління Програмою здійснюється Фондом Віктора Пінчука за допомогою призначеного Фондом Адміністратора Програми. Крім того, Програма має Піклувальну Раду – колегіальний дорадчий орган, створений з відомих науковців, громадських діячів, представників творчих професій, інших загальновизнаних авторитетів у своїх сферах фахової діяльності, яка приймає рішення щодо низки принципових питань Програми і є гарантом дотримання Програмою заявлених цілей та принципів.

Програма реалізується у тісному співробітництві з вищими навчальними закладами України. Перелік ВНЗ – партнерів Програми формується Фондом на основі рекомендацій Піклувальної Ради відповідно до критеріїв визнання в суспільстві й академічних середовищах, якості навчального процесу і наукової роботи, необхідності представлення різних регіонів і профілів ВНЗ. За результатами кожного року цей список може переглядатися, виходячи з оцінки ефективності роботи з тією або іншою установою.

 

Прийом документів на Конкурс-2015/16 та online-реєстрація триватимуть на сайті програми zavtra.in.ua з 15-го жовтня до 30 листопада 2015 року.

 

Детальні умови участі* у Конкурсі-2015/16 дізнайтесь на сайті програми у розділі «Конкурс».

Слідкуй за новинами спільноти стипендіатів та програми на офіційній сторінці «Завтра.UA» у Facebook facebook.com/Zavtra.UA

Детальніше про Фонд Віктора Пінчука на сайті pinchukfund.org

 

 

Рада молодих учених

рада молодих учених