МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в україні»

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА в україні»

a_fbb6d50e

м. Запоріжжя, 25-26 квітня 2014 р.

Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням зусиль молодих науковців з усіх куточків України та зарубіжних держав, які займаються дослідження усіма без виключення галузями юридичної науки.

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.

Форма проведення: заочна

Мова конференції: українська, російська, англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

1.Історія та теорія держави та права, філософія права;

2.Конституційне право, міжнародне публічне право;

3.Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;

4.Господарське право та процес;

5.Трудове право, право соціального забезпечення;

6.Екологічне, земельне, аграрне право;

7.Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;

8.Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;

9.Кримінальний процес, криміналістика.

Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 23 квітня 2014 року (включно) мають заповнити заявку на участь на сайті ЗМГО «Істина» та надіслати електронною поштою до організаційного комітетунаступні документи:

1)тези доповіді;

2)відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок

Електрона адреса: istina.pravo@gmail.com

 

 

Вимоги до тез доповіді

·Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)

  • ·Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:

Пріоритети реформування податкового законодавства України

  • ·Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman №12.

Наприклад:

Коваленко Сергій Борисович,

студент юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

  • ·Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
  • ·Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].
  • ·Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Організаційний внесок

Організаційний внесок становить 80 грн. для учасників з України та 15 доларів для учасників з інших держав.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції.

Збірник буде надісланий до 12 травня 2014 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках, при відсутності додаткової плати за поштову пересилку збірника.

Порядок сплати організаційного внеску

Для учасників з України (80 грн.)

Організаційний внесок необхідно надіслати на транзитний рахунок 29248150000006 в АКБ «Укрсоцбанк»

  • ·МФО 300023
  • ·код ОКПО 00039019
  • ·Призначення платежу: Поповнення СКР № 26259996003310 Сопін Артем Станіславович

Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

 

Для учасників з інших держав (15 доларів)

Учасникам конференції з інших держав необхідно оплатити організаційний внесок за допомогою міжнародної системи грошових переказів – CONTACT. Оплату необхідно здійснити на Сопіна Артема Станіславовича.

Координати організаційного комітету

Запорізька міська громадська організація «Істина»

вул. Лермонтова 19, м. Запоріжжя, 69005

Телефон: 095 440 91 76

Електронна адреса:istina.pravo@gmail.com

Сайт: www.istina-zp.org.ua

міжнародна конференція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *