Чорноморський Політологічний Форум (Одеса)

Чорноморський Політологічний Форум (Одеса)

22-23 травня 2014 р. в Одесі

відбудеться міжнародна науково-практична конференція
«Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності»

Конференція проводиться в рамках комплексного Чорноморського дослідницького політологічного проекту.
До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.
Усі учасники конференції отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.
Форма участі: очна та дистанційна.
За результатами роботи оргкомітетом конференції будуть визначенні три найкращі роботи. Автори вказаних робіт будуть нагороджені цінними подарунками від Національного університету «Одеська юридична академія»

Напрями конференції:
1. Соціологічні науки (теорія та історія соціології, методологія та методи соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, спеціальні та галузеві соціології);
2. Політичні науки (теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку);
3. Філософські науки (історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, богослов’я);
4. Історичні науки (історія України, всесвітня історія, історіографія, археологія, антропологія, джерелознавство, етнологія);
5. Державне управління та публічна політика (теорія та історія державного управління, механізм державного управління, державна служба, місцеве самоврядування, державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку).

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Вимоги до тез доповідей:
· Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
· Сторінки не нумеруються.
· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Роженко_П.В._тези)
· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 16 травня 2014 р. (включно) на електронну скриньку conf-lps@nuoua.od.ua

Організаційний внесок:
Організаційний внесок за участь у конференції складає 150 грн. Реквізити для оплати: банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк», МФО банку отримувача: 351005, рахунок отримувача: 26251007426167, ОКПО: 1214500351, П.І.Б. одержувача: Москаленко Віталій Євгенович, призначення платежу: поповнення рахунку Москаленка В.Є. від ПІБ автора тез. Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні.
Учасники з інших країн сплачують оргвнесок на Пробачай Юлію Андріївну за допомоги міжнародної системи грошових переказів – Contact (детальна інформація міститься на офіційному сайті системи – www.contact-sys.com).
За бажанням учасників конференції оргкомітет може забезпечити бронювання номерів у комфортабельному готелі (вартість – 200 грн. з людини).

conference-1(1)

conference-1

Чорноморський Політологічний Форум

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *