Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства”

Міжнародна науково-практична конференція

 “Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних

 процесів реформування законодавства”

Конференция-прав-апрель

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Міжнародна науково-практична конференція

 “Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних

 процесів реформування законодавства” 

11-12 квітня 2014 року, м. Херсон

 обов’язкове видання збірника тез та надання сертифікату учасника

Організаційний  комітет:

Стратонов В.М. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри галузевого права, декан юридичного факультету;
Стрельцов Є.Л. – д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, вчений секретар Південного регіонального наукового центру НАПрН України
Казанчан А.А. – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного і господарського права;
Новікова М.М. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри історії та теорії держави і права;
Зубенко В.В. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри історії та теорії права та держави;
Риженко І.М. – к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевого права;
Гавловська А.О.– старший викладач, помічник декана юридичного факультету.

Мета науково-практичної конференції:
Залучення вчених-юристів, аспірантів, здобувачів та студентів до наукової дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

До участі у конференції запрошуються:
Студенти, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці у галузі права, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
 2. Конституційне право; муніципальне право.
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
 5. Трудове право; право соціального забезпечення.
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
 11. Міжнародне право.
 12. Філософія права.

Для участі у конференції необхідно до 8 квітня 2014 року (включно):

 I. Заповнити on-line заявку на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням: on-line заявка.

II. Сплатити організаційний внесок.

III. Надіслати Оргкомітету:

 • тези доповіді
 • відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску

Електронна адреса оргкомітету: law.conf@stateuniversity.kherson.ua

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.

Наприклад: Шевчук Д.М._Квитанція
Шевчук Д.М._Тези

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Форма участі: дистанційна.

Збірник тез та сертифікат учасника, буде надісланий після проведення конференції на поштову адресу вказану в анкеті до 5 травня 2014 року.

Вимоги до тез доповідей

v   Обсяг тез – не більше 4-ох сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;
v   Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм;
v   Шрифт – Times New Roman, кегель – 12
v   Міжрядковий інтервал – 1,5
v   Абзацний відступ – 1,25 см.
v   Вирівнювання по ширині.
v   Список літератури – не більше 5 джерел.
v   Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.
v   Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені.
v    Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

 

 Зразок оформлення тез доповіді:

Секція 7: Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Шевчук Д.М.

аспірант кафедри адміністративного права
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 м. Харків, Україна

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Текст текст текст…[1, с.11]

 

Література:

1. Семенко А. Новели та недоліки нового Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» / А. Семенко // Юридична Україна. – 2011. – № 8. – С. 78-80.

 

Реквізити для сплати:

Банк одержувача: ПАТ “УкрСиббанк”
Поточний рахунок одержувача: 26250007297557
ОКПО: 3378113487
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Богаченко Наталя Юріївна
Призначення платежу: поповнення рахунку Богаченко Н.Ю. від (П.І.Б. учасника конференції).
Зміни у формулювання призначення платежу не допускаються

Вартість організаційного внеску 150 гривень.
(30 доларів США для учасників з країн СНД)

Осуществить оплату за участие в конференции участникам из стран СНГ, можно только воспользовавшись денежными переводами: Western Union, Contact, Unistream.
Имя получателя: Рубаненко Марина Евгеньевна, Страна: Украина, Город: Херсон.

 • Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та його поштовою пересилкою учасникам.
 • Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні.
 • При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

 

Контакти:
Юридичний факультет
Херсонського державного університету
Адреса: вул. 40 років Жовтня, 27, каб. 301
Херсон, Україна, 73000
Телефон: 095 040 94 03
stateuniversity.kherson.ua/law
law.conf@stateuniversity.kherson.ua

 Conference_kherson_law_rus

Conference_kherson_law_ukr

конференція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *