«Актуальні питання державотворення в Україні»’14

«Актуальні питання державотворення в Україні»’14

_rXIzch40PU

Description:

Інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання державотворення в Україні» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що відбудеться 23 травня 2014 р.

Location:

м. Київ, вул. Володимирська, 60

Start Time:

23 May at 9:00 am

 

Зразок оформлення посилань на літературу, яка використовується, в тексті тез:
“… Дискримінація на етапі працевлаштування проявляється, значною мірою, вже при визначенні роботодавцем вимог до потенційних працівників. Зокрема, такі вимоги повинні стосуватись лише ділових якостей особи, необхідних для виконання певної трудової функції. При цьому, поняття «ділові якості працівника» нормативно не визначається. В науковій літературі під діловими якостями розуміють здатність особи виконувати певну трудову функцію з урахуванням наявних у неї професійно-кваліфікаційних та особистих якостей [Митина Н. М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов трудового права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Н. М. Митина. – М., 2006. – С. 85]. До професійних якостей відносять професію, спеціальність, кваліфікацію, досвід роботи у відповідній сфері, наявність фактичних знань та вмінь. Щодо особистих якостей, то вони відрізняються залежно від виду діяльності, при цьому, повинні бути об’єктивно необхідними для виконання конкретної роботи. Погоджуємось з В. Ф. Губіним, що дискримінація не стосується відмінностей, які базуються на таких індивідуальних якостях як фізичні або розумові здібності, талант або інші нахили, оскільки вони знаходяться під контролем особи [Губин В. Ф. Расовая дискриминация: реакционная сущность и международная противоправность / В. Ф. Губин. – М. : Изд. «Наука», 1979. – с.14]…”

Актуальні питання державотворення в Україні

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *