«НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2014»

«Новітні наукові дослідження держави і права – 2014»

8b869ac7f0e47b1097d4b1ba6a5fb04d

Шановні колеги!

Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський інститут права

Національного університету «Одеська юридична академія»

ЗАПРОШУЄ

Вас взяти участь у роботі

Міжнародної наукової Інтернет-конференції молодих правників

«Новітні наукові дослідження держави і права – 2014»

яка відбудеться 20 квітня 2014 року. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасного стану і перспектив розвитку права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на  вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, молоді  науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, здобувачі, ад’юнкти, студенти, слухачі, курсанти, екстерни з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.

Пропонуються наступні  тематичні напрямки конференції:

 • Теорія та історія держави та права. Філософія права.
 • Конституційне право.
 • Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право.
 • Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право.
 • Трудове право і право соціального забезпечення. Аграрне та екологічне право.
 • Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право.
 • Міжнародне приватне та публічне право. Право Європейського Союзу.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Необхідна інформація:

Для участі в конференції необхідно не пізніше 1 квітня надіслати (подати) до Оргкомітету:

 • заявку (зразок заявки додається);
 • тези доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок);
 • рецензію наукового керівника з підписом та печаткою (зіскановану) для осіб, які не мають наукового ступеня;     
 • електронний варіант заявки та тез доповіді (надаються електронною поштою за адресами: сonf_onua@mail.ru; conference-nikolaev@yandex.ru );
 • копію квитанції про оплату.

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:

ü  авторами з України за участь у конференції та покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника за результатами конференції та оплатою поштових послуг, сплачується внесок у розмірі 150 гривень, що вноситься особисто, або за наступними реквізитами:

Отримувач: Транзитний рахунок за пластиковими картами

Банк отримувача: «Приватбанк»

МФО: 305299

Код ОКПО: 14360570

Рахунок отримувача в банку UAN: 29244825509100

Призначення платежу: Поповнення СКР № 4405885824604869

Козаченко Олександр Васильович;

авторами з інших країн сплачується внесок у розмірі 30 доларів за допомогою платіжних систем Western Union, Maney, Zolotaya Korona, або електронним чи поштовим переказом за адресою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18, МІП НУ «ОЮА» Козаченку Олександру Васильовичу;

вчені, які мають науковий ступінь ДОКТОРА НАУК, і беруть участь у конференції одноособово, за покриття витрат, пов’язаних з виданням збірника та оплатою поштових послуг, ОПЛАТУ НЕ ВНОСЯТЬ

ü  доповіді учасників будуть розміщені на Інтернет-сайті кафедри кримінально-правових дисциплін ВСП МІП НУ «ОЮА» nikolaevonua.org.ua;   

ü  збірник наукових праць, до якого будуть включені найбільш цікаві доповіді, буде виданий та розповсюджений серед учасників до 20 травня;

ü  оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові.

Координати:

Адреса: вул. Генерала Карпенка, буд. 18, м. Миколаїв, 54038, Україна

Тел.: (0512) 34-20-91 Козаченко Олександр Васильович

Тел./Факс: (0512) 34-01-12

E-mail:

сonf_onua@mail.ru;

conference-nikolaev@yandex.ru

 ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

ü  назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Vadim Panov);

ü  текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf

ü  при направленні файла електронною поштою, тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою «на конференцію».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, грамотно і охайно оформлена.
 2. Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 3. Текст може містити лише кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення).
 4. Сторінки не нумеруються.
 5. Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні).
 6. Другий рядок – курс чи рік навчання та назва ВНЗ або науковий ступінь, вчене звання, посада.
 7. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру).
 8. Далі розміщується текст доповіді (тез), вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
 9. У кінці тексту доповіді, при необхідності, розміщують список використаної літератури.

Zaproshennja_Molod_2014

НОВЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *