Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»

U-GKqXN_jMo

Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», що проводиться в режимі on-line з 10 до 16 березня 2014 року. Матеріали конференції розміщуються на сайті, автори отримують доступ до дискусійного поля для проведення обговорення представлених доповідей у режимі питання/відповідь. Тези доповідей видаються окремим збірником, який розповсюджується як в електронному так і в друкованому варіанті.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Засновником та організатором Міжнародної науково-технічної конференції “Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи” є радіотехнічний факультет Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (РТФ НТУУ “КПІ”), який організує її проведення та публікацію відповідних матеріалів.

Конференція проводиться один раз на рік.

Учасниками конференції можуть бути громадяни України та інших країн, що представили оформлені згідно чинних правил матеріали, які відповідають програмним цілям конференції та сплатили організаційний внесок у встановленому організаторами конференції порядку.

За рекомендацією програмного комітету конференції та бажанням авторів представлені результати наукових досліджень можуть бути опубліковані у збірнику наукових праць “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування” – фахове видання у галузі технічних наук.

Мета конференції:

 • презентація та обговорення науково-технічних досягнень,
 • сприяння активізації творчої діяльності фахівців, зайнятих в сфері наукових досліджень, проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв та систем,
 • обмін науково-практичним досвідом.
Конференцією вирішуються задачі:

 • створення дискусійного поля для апробації фахівцями отриманих наукових, технічних та практичних результатів в радіотехнічній та суміжних галузях;
 • сприяння пошуку наукового та виробничого партнерства;
 • інформація наукової спільноти про новітні досягнення з означених питань.

Заявка оформлюється у вигляді таблиці (форма оформлення заявки наведена у додатках), де вказується:

 • назва тези (мовою тез та англійською мовою);
 • прізвище, ім’я, по-батькові авторів (Обов’язково наводити і транслітерацію прізвища та ініціалів);
 • номер або назва секції;
 • бажання отримати друкований варіант збірника тез, кількість примірників;
 • контактна особа;
 • окремо вказується інформація про авторів, яким потрібно створити акаунт для доступу до дискусійного поля.

 

Заявки на участь у конференції та тези надсилаються на електронну адресу оргкомітету rtpsas@kpi.ua в темі листа вказати прізвище автора та номер секції (наприклад, “Іваненко_секція_5”).

 

ДЕТАЛІ НА САЙТІ: http://conf.rtf.kpi.ua/

Application_form_ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *