МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДЕРЖАВА І ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

1336090379_2

Громадська організація «Правовий світ» пропонує Вам розглянути можливість участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (7-8 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ). Учасникам необхідно до 4 березня 2014 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті громадської організації «Правовий світ» у розділі «Анонси заходів» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу legalworld.in.ua@gmail.com.

 

 

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ДЕРЖАВА І ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

м. Дніпропетровськ, Україна

07-08 березня 2014 р.

 

Інформація про захід

Організатором науково-практичної конференції «Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» є громадська організація «Правовий світ» (м. Дніпропетровськ).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь

Учасникам необхідно до 04 березня 2014 року (включно)заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті громадської організації «Правовий світ» у розділі «Анонси заходів» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з від сканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу legalworld.in.ua@gmail.com

ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ

Мови тез доповіді: українська, російська, англійська.

Форма участі: заочна.

Основні тематичні напрямки конференції:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право;
 • Філософія права.

Вимоги до оформлення тез

 • Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;
 • Тези не повинні мати більше ніж трьох авторів;
 • Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які їх мають); другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада;
 • Наступний абзац – (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру) назва тез;
 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;
 • Література оформлюється в кінці тексту під назвою “Література”, у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [6, c. 11-17].

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Дюженко_Євген.doc).

Тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою «на конференцію».

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.

Організаційний внесок

1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 75 грн. та використовується на покриття витрат, пов’язаних з опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам

Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок:Глижинський Нікон Григорович, АТ «УкрСиббанк», р/р 26258007438125, МФО банку 351005, Код ОКПО 1384814657,призначення платежу: поповнення рахунку Глижинського Н.Г. Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити слово «квитанція» (наприклад, Дюженко_Євген _квитанція).

2. Учасники з країн СНД сплачують внесок у розмірі 400 російських рублів. За додатковою інформацією звертатися до Оргкомітету конференції.

3. Збірник тез буде відправлений учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, після проведення заходу.


Контакти

T: (068) 344-84-82 @: legalworld.in.ua@gmail.com W: www.legalworld.in.ua

Громадська організація

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *