Конкурс “Інтелектуальний капітал України”

Конкурс “Інтелектуальний капітал України”

97538144596748.jpg 

Умови проведення

першого конкурсу проектів на отримання грантової підтримки

Фонду майбутнього України

safe_image.php

ВСТУП

Дані Умови визначають організаційно-фінансові засади надання Фондом майбутнього України (далі – Фонд) грантової допомоги для Конкурсу проектів на отримання грантової (безоплатної фінансової) підтримки організацій та фізичних осіб (у тому числі тих, які представляють колективи дослідників) – одержувачів грантової допомоги (далі за текстом – Грантоотримувачі). Усі Грантоотримувачі (заявники) повинні бути резидентами України.

МЕТОЮ проведення Фондом Конкурсу є підтримка проектів, орієнтованих на підвищення і створення інтелектуального капіталу України, приєднання України до світових інтелектуальних процесів.

Базовим вектором Конкурсу є спрямованість тематик на дослідження та проектування майбутнього України та світу.

Принципи проведення Конкурсу:

 

 • підтримка довготривалих проектів та таких, які прогнозовано демонструватимуть стабільний розвиток;
 • підтримка унікальних проектів світового рівня;
 • підтримка проектів, які створюють нові ідеї та унікальні події, або адаптують міжнародний досвід, теорії та методики, мають технології для застосування на території України;
 • підтримка проектів, що забезпечують зв’язок поколінь – осмисленого використання знань і досвіду попередніх поколінь для створення майбутнього;
 • підтримка партнерських проектів, котрі розвивають інтелектуальне партнерство як в межах України, так і на міжнародному рівні.

563682_620283961372915_726318168_n

1. СТРУКТУРА КОНКУРСУ

Для організації процесу надання Фондом грантової допомоги при проведенні Конкурсу проектів створюється спеціальна організаційна, комунікаційна і смислова (оформлювана в документах) інфраструктура, відповідне положення про порядок організації конкурсів проектів на отримання грантової підтримки від Фонду майбутнього України (далі – Фонд), а саме:

1. Збори Наглядової Ради Фонду .

2. Регламент роботи та Засідання Конкурсної Комісії.

3. Схема діяльності Секретаріату Конкурсу, штатний розклад якого затверджується Директором Фонду.

4. Публічні захисти поданих конкурсних заявок, нагородження переможців, прес-конференції Конкурсної Комісії, запрошених експертів і міжнародних партнерів/гостей Фонду, лекції, презентації, доповіді та публічні обговорення експертних звітів, а також інші заходи та події, організовані Фондом та Міжнародним інститутом досліджень майбутнього (далі – Інститут) .

2. КЛЮЧОВІ ПРОЦЕДУРИ ТА СПОСОБИ У РАМКАХ КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ 

2.1. Оголошення Конкурсу – 4 жовтня 2013 р.

2.2. Публікація Програмної Доповіді Конкурсної Комісії – 4 жовтня 2013 р.

2.3. Публікація Умов проведення конкурсу проектів на отримання грантової підтримки Фонду – 4 жовтня 2013 р.

2.4. Надання консультації для заявників, прийом та реєстрація заявок на Конкурс – 04 жовтня 2013 р. – 2 червня 2014 р.

2.5. Відбір і публікація списку проектів допущених на Конкурс – 2 червня – 30 червня 2014 р.

2.6. Організація засідання Наглядової ради і Конкурсної Комісії – 30 червня – 1 липня 2014 р.

2.7. Організація прес-конференції з приводу публікації списку проектів допущених на Конкурс (спільно з Членами Конкурсної Комісії) – 1 липня 2014р.

2.8. Подача допущених на Конкурс Заявок в повному форматі – 1 липня – 31 серпня 2014 р.

2.9. Експертиза допущених на Конкурс проектів – 1 вересня –1 жовтня 2014 р.

2.10. Проведення публічного захисту проектів, відібраних після експертного аналізу 9-12 жовтня 2014 р.

2.11. Опублікування результатів конкурсу та урочисте нагородження переможців щорічного конкурсу – 20 жовтня 2014 року.

2.12. Встановлення контрактних відносин з авторами заявок-переможців – листопад 2014 р.

2.13. Початок реалізації проектів – 1 грудня 2014

2.14. Моніторинг та публікація звітів про стан реалізації проектів – буде проводитися щоквартально, починаючи з січня 2015 року.

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗАЯВОК НА КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2013 РОКУ

До всіх заявок, які подаються на Конкурс проектів, повинні застосовуватися наступні основні вимоги:

1. заявки подаються в електронному вигляді (згідно з запропонованими шаблонами, файлами форматами в .Doc, .Xls, .Pdf ), на електронну адресу Секретаріату Конкурсу (при архівації : zip, rar) або безпосередньо на веб-сторінці Конкурсу.

2. заявки подаються окремими файловими пакетами трьома мовами – українською, російською та англійською.

3.  заявки повинні мати наступну структуру:

a. Аплікаційна Анкета Заявника, відповідно до форми розробленої Секретаріатом Конкурсу (скорочена форма)

b. Резюме проекту (не більше 1500 знаків) містить: постановку проблеми, спосіб її вирішення, короткий опис проекту, очікувані результати, попередній досвід заявника і партнерів, ключові суми бюджету проекту

c. Графік реалізації проекту

d. Бюджет проекту

Інформація про Заявки, подані для участі у Конкурсі на отримання грантової підтримки (далі – Конкурс) та їх статусах, публікується Секретаріатом Конкурсу на офіційному Інтернет-порталі Конкурсу .

Опис Проекту в повному форматі подається тільки після публікації на сайті Конкурсу списку проектів з відповідним статусом – «Допущений до участі в Конкурсі».

Опис проекту Заявника (повна форма, не більше 100 000 знаків) складається у вільній формі, але за наявності, таких обов’язкових розділів: постановка проблеми, спосіб її вирішення, задум і сенс проекту, опис проекту та механізмів його реалізації, очікувані результати і можливість подальшого сталого розвитку проекту, попередній досвід заявника і партнерів, критерії та індикатори оцінки реалізації і успішності проекту по етапах, резюме ключових експертів або менеджерів команди проекту. Бюджет заявки повинен містити інформацію про розподіл коштів між виконавцями проекту.

Подаючи Опис Проекту в повному форматі Заявники можуть надавати уточнені й деталізовані графіки реалізації та бюджетів проектів.

4. ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК КОНКУРСНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ

При проведенні оцінки і відборі поданих Заявок Секретаріат Конкурсу, Конкурсна Комісія та які залучаються експерти повинні враховувати такі критерії:

 • відповідність оформлення заявок до вимог Умов проведення Конкурсу,
 • подача документів у терміни, передбачені Умовами проведення Конкурсу,
 • наявність у проектах елементів новизни, що відповідають на глобальні виклики для України і можливість створити позитивний вплив на стан її інтелектуального середовища,
 • наявність пропозицій щодо нового використання історичного досвіду ,
 • наявність нових значимих смислів для майбутнього України,
 • можливість стати фокусами для організації інтелектуальних комунікацій в країні і з Світом ,
 • наявність чітко зазначених суб’єктів і результатів реалізації проекту,
 • наявність інтересу і емоційне ставлення до задуму проекту.

Конкурсна оцінка Заявок відбувається наступним чином:

Секретаріатом Конкурсу проводиться перевірка відповідності оформлення поданих заявок до вимог Умов проведення Конкурсу.

Далі список заявок, допущених на Конкурс, публікується на сайті Конкурсу, з позначенням їхнього статусу.

Заявники, заявки яких відповідають Умовам проведення Конкурсу, надають свої Заявки в повному форматі для проведення їх оцінки спеціалізованими експертами та Конкурсною Комісією.

За результатами експертної оцінки, Конкурсна Комісія запросить деяких заявників до публічного захисту їхніх проектних Заявок.

Після вивчення експертних висновків та проведення публічного захисту Конкурсна Комісія визначає переможців Конкурсу та оголошує їх на спеціальній прес-конференції.

5. РОЗМІР ГРАНТІВ

Конкурсні заявки можуть містити запит на будь-який обґрунтований розмір гранту для реалізації проекту в діапазоні від 100 000 до 8 000 000 гривень.

6. ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

Проекти, що подаються на Конкурс, мають бути реалізовані в період не більше 3-х років. Пріоритет у підтримці буде наданий проектам, що демонструють можливість стабільного розвитку після завершення фінансування з боку Фонду.

7. У РАМКАХ КОНКУРСУ 2013 РОКУ ФОНД НЕ ПІДТРИМУЄ ПРОЕКТИ:

7.1. які мають виключно комерційний характер і передбачають, в першу чергу, отримання прибутку;

7.2. які мають на меті просування певних політичних, ідеологічних чи релігійних ідей і доктрин;

7.3. які передбачають надання соціальної чи гуманітарної допомоги;

7.4. аплікаційна форма яких містить недостовірні відомості;

7.5. що містять заклики до нетерпимості або елементи будь-яких форм нетерпимості;

7.6. які спрямовані на вирішення завдань, що вже мають бюджетне фінансування або комерційні інвестиції.

8. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Кожен з учасників конкурсу, своєю участю в конкурсі підтверджує, що згоден/приймає умови даного конкурсу і гарантує їх дотримання.

8.2. Кожен з учасників конкурсу, своєю участю в конкурсі підтверджує, що згоден на обробку своїх персональних і даних про організацію організаторами (Фондом, Конкурсної Комісією, Секретаріатом та експертами Конкурсу), беззастережно погоджується на ознайомлення їх з усіма документами та інформацією поданої для участі у Конкурсі.

8.3. Кожен з учасників, участю в конкурсі висловлює свою згоду з процедурою прийняття рішень Конкурсною Комісією, порядок визначення переможців конкурсу, відсутність будь-яких претензій до Конкурсної комісії та/або Фонду за результатами конкурсу. Рішення Конкурсної Комісії, у тому числі в частині результатів конкурсу є остаточним і оскарженню не підлягає.

Пріоритети

 

1. Майбутнє України в мінливому світі

Типи очікуваних проектів:

 • дослідження й аналіз глобальних змін;
 • дослідження динаміки розвитку передових світових технологій;
 • форсайт дослідження за галузями й регіонами;
 • глобальне стратегічне позиціонування України в мінливому світі;
 • основи національної, регіональних і галузевих стратегій;
 • визначення перспективних стратегічних напрямків для інвестування;
 • проекти, орієнтовані на підвищення інтелектуального потенціалу, ресурсу й капіталу України.

2. Майбутнє міст, осель і систем розселення

Типи очікуваних проектів:

 • підвищення рівня комфорту проживання мешканців і зниження навантаження на екологічні системи;
 • адаптація ефективних способів вирішення екологічних і енергетичних проблем, сучасних технологій енергозбереження й генерації енергії з місцевих відновлювальних ресурсів;
 • нові комунальні технології;
 • нові будівельні технології й матеріали;
 • нові технології регулювання транспортних потоків;
 • сучасні технології енергозбереження, «розумний дім», «розумне місто»;
 • концепції та ідеї постіндустріальних систем розселення;
 • майбутнє міста й майбутнє конкретних міст.

3. Нове мислення для нового світу

Типи очікуваних проектів:

 • дослідження глобальних інтелектуальних процесів;
 • залучення України як активного суб’єкта до контексту і процесів обговорення майбутнього світовими інтелектуалами й елітами, активізація участі України у світових інтелектуальних процесах;
 • розробки нових форматів мислення, розробка способів і методик розширення горизонтів мислення;
 • адаптація для України сучасних технологій розробки ефективних рішень у кризових ситуаціях;
 • підтримка інтелектуальних співтовариств, клубів і рухів.

4. Освіта майбутнього

Типи очікуваних проектів:

 • дослідження у сфері утримання освіти, навчання й підготовки;
 • підтримка нових форм і методик освіти, навчання й підготовки;
 • технології створення нових знань, класифікації й архівації накопичених даних;
 • просвітницькі проекти.

5. Суспільство майбутнього й інші цінності

Типи очікуваних проектів:

 • дослідження методик і механізмів роботи з мережевими співтовариствами, групами людей і колективами;
 • розшифрування мотивацій реагування й прийняття колективних рішень;
 • створення методик прогнозування поведінки на підставі нових цінностей і форматів суспільних відносин.

6. Здоров’я й довголіття

Типи очікуваних проектів:

 • нові технології охорони здоров’я і виробництва лікарських засобів;
 • презентувати перед світовою громадськістю досвід і досягнення України в галузі традиційної й нетрадиційної медицини, способів ліквідації наслідків катастроф техногенного й природного характеру;
 • вивчення можливостей використання ресурсів України для участі у світових процесах охорони здоров’я, попередження, профілактики й лікування масових захворювань;
 • моделювання способів і методик продовження тривалості життя й усунення факторів негативного впливу;
 • дослідження форм і способів гармонізації спільного існування людини й навколишніх екосистем, оздоровлення середовища проживання.

7. Мистецтво для майбутнього

Типи очікуваних проектів:

 • систематизація й презентація перед світовою громадськістю досвіду й досягнень України у мистецтві, індивідуальній творчості й розвитку духовних практик;
 • дослідження розмаїття технологій і методик використання результатів творчості в житті;
 • створення умов для інвестування з метою повномасштабного залучення України до світового ринку мистецтва.

8. Постіндустріальні економічні системи

Типи очікуваних проектів:

 • адаптація світового досвіду економічного управління для застосування в Україні;
 • проекти нових інструментів і систем керування економічними процесами з урахуванням особливостей економіки України;
 • проекти нових рейтингових систем.

9. Інформаційні технології: майбутнє в сучасному світі

Типи очікуваних проектів:

 • дослідження нових напрямків у розвитку ІТ індустрії в світі;
 • розробка нових форм і методів участі українських ІТ фахівців у світовому розвитку ІТ;
 • проекти нових форм секторної співпраці з метою посилення позицій українських ІТ фахівців у світовому розвитку ІТ.

10. Технології, що змінюють світ

Типи очікуваних проектів:

 • моделювання соціальних відносин і майбутніх запитів суспільства на нові технології та процеси;
 • створення сучасної інфраструктури для досліджень в біотехнології та інших сучасних наукових секторах;
 • організація нових форм секторної наукової співпраці, а також для комерціалізації високотехнологічної наукової продукції та виходу на світовий ринок;
 • дослідження ризиків від екологічних та соціальних наслідків як основа для розробки нових технологій та процесів.

safe_ima111ge.php

Форма подачі заявки: http://grants.future-ukraine.org.ua/pro-konkurs/#form

Деталі на сайті: http://grants.future-ukraine.org.ua/pro-konkurs/#conditions

Файл для справок: Конкурс

Конкурс

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *