IV Міжнародна заочна конференція « Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє»

IV Міжнародна заочна конференція « Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє»

0b08a3d46ea0846f232dc75cb7941a49

V МІЖНАРОДНА ЗАОЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
« Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє».
м. Київ | 12 лютого 2014 року
Конференція має за мету сприяння науковому співробітництву в обміні науковими здобутками, думками та осучасненню наукової парадигми відповідно до сьогодення. Результати досліджень будуть опубліковані в збірнику наукових праць конференції.

Мови конференції: українська, російська, англійська.
Дедлайн на подачу тез доповідей: 12 лютого 2014 року

Для участі в конференції необхідно пройти наступні кроки:
Відправити на електронну скриньку заходу kafedra_slovjan2@ukr.net  наступні файли:
1. Тези доповіді. В назві файлу формату Word з тезами, який пересилається, вказати слово тези і фамілія автора. Наприклад: Тези Слупський
2. Копію квитанції про сплату орг. Внеску за участь.
3. Заповнений ФОРМУЛЯР УЧАСНИКА (форму формуляра наведено нижче). В назві файлу формату Word, який пересилається, вказати слово формуляр і фамілію автора. Наприклад: Формуляр Слупський.
 Для участі у конференції приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Відправивши текст тез доповіді наукової конференції, автор бере на себе зобов’язання у тому, що текст тез доповіді є остаточним варіантом, містить достовірні відомості, що стосуються результатів дослідження і не вимагає доопрацювань.Тексти тез доповіді публікуються в авторській редакції, без виправлень. Співавторство – не більше двох авторів.

Вимоги до офрмлення тез:

• розмір аркушу – А4;
• кегль – 14;
• шрифт – Times New Roman;
• міжрядковий інтервал – 1,5;
• верхнє і нижнє поле – 2,5 см, ліве поле та праве поле 2,25см;
• обсяг – до 5 сторінок.
 Інформація щодо збірника:
– збірник результатів конференції випускається в форматі А5 з матовою політуркою та сторінок з мелованого паперу;
– збірник розсилається всім учасникам конференції (входить в оплату участі), а також в провідні наукові бібліотеки України;
– електронний варіант збірника надсилається на протязі 15 днів, а друкованого варіанту на протязі 20 днів після закінчення прийняття тез до поточної конференції.
Вимоги до структури тексту доповіді
• Прізвище та ініціали автора (полужирний шрифт, вирівнювання по правому краю);
• Відомості про автора (навчальний заклад, наукова ступінь, місце роботи або навчання), (шрифт курсив, вирівнювання по правому краю);
• Назва секції (полужирний шрифт, вирівнювання по правому краю)
• Назва тези (великими літерами, полужирним шрифтом, по центру);
• Основний текст тези; (вирівнювання по ширині).
• Список використаної літератури (полужирний шрифт, вирівнювання по лівому краю ).

Про організаторів

Науково дослідницький центр Слов’янський Світ у тісній співпраці зі своїм партнером науковим журналом «Вісник Аграрної історії», запроваджує цикл наукових міжнародних конференцій « Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє». Науково дослідницький центр Слов’янський Світ це об’єднання однодумців, котре ставить на меті зближення наукового співробітництва слов’янських народів в науковій сфері, а також інтеграції та співпраці в міжнародній науковій спільноті, зокрема для досягнення суб’єктивних задач окремо взятого науковця. Усі збірники матеріалів конференцій мають спеціалізовані бібліотечні індекси – УДК та ББК, що полегшує каталогізацію, а відповідно й пошук необхідних матеріалів за темою. Крім того, збірникам присвоюється код ISBN, що э свідчення розсилки матеріалів по спеціалізованим установам. Крім того, матеріали публікацій розсилаються в провідні українські наукові бібліотеки в т.ч. в Національну бібліотеку України ім. В.І. Вернадського.

Редакційна колегія 

1. Сушко О.О. – доктор історичних наук, професор, Інститут історичної освіти , Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
2. Журба М.А. – доктор історичних наук, професор , старший науковий співробітник в галузі історії науки і техніки, Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
3. Падалка С.С. – доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник в галузі історії науки і техніки, Інститут історії України НАН України, м. Київ;
4. Виговський М.Ю. – доктор історичних наук, професор, Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
5. Потильчак О.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
6. Черніговець Н.М. к.і.н., викладач кафедри історії та археології словян, Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
7. Сегеда Р.А. к.і.н., викладач кафедри історії України, Інститут історичної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ.

Контакти
Адреса редакції: 03037, м. Київ, вул.. Освіти, 6, кім. 24

Телефон: (044) 520-12-05,
E-mail: kafedra_slovjan2@ukr.net
Web: http://vai.in.ua 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *