IV Міжнародна науково-практична конференція Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави 26-27 березня 2014 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА

 

ТАМБОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. Р. ДЕРЖАВІНА

ІНСТИТУТ ПРАВА

criuLiFrBvI

IV Міжнародна науково-практична конференція

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави

26-27 березня 2014 року

 

 

 

 

 

 

Напрями роботи конференції:

 

Секція №1. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору.

Секція №2.  Сучасний стан правового забезпечення здійснення й захисту цивільних прав та інтересів.

Секція №3. Правове регулювання надання адміністративних послуг у сучасних умовах.

Секція №4. Боротьба зі злочинністю та розслідування злочинів: законодавче регулювання, теоретичні та практичні проблеми.

Секція №5. Оновлення законодавства про працю в Україні.

Секція №6. Захист права інтелектуальної власності.

Секція №7. Удосконалення системи міжнародних відносин в умовах глобалізації.  

Секція №8. Правове регулювання бізнес діяльності: господарські, банківські, конкурентні аспекти та господарське судочинство.

Секція № 9. Вдосконалення законодавства у сфері захисту персональних даних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Секція № 10. Управлінські механізми регулювання суспільних відносин.

 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, студенти та юристи-практики!!!

Для участі у конференції необхідно до 2 березня 2014 року включно за електронною адресою pravo_conference2014@ukr.net надіслати одночасно в електронному варіанті:

 1. 1.      заявку на участь в конференції(див. зразок);
 2. 2.      тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
 3. 3.      відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів). Рецензія наукового керівника оформлюється у довільній формі. Наявність підпису наукового керівника, завіреного печаткою, обов’язкова.

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено або надіслані пізніше зазначеного терміну.

Розмір організаційного внеску становить 100 гривень.

Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому.

Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті конференції.

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.

Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).

 

Вимоги до оформлення тез

 • Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows;
 • Обсяг тексту: до 3 сторінок.
 • Праворуч – ім’я та прізвище автора, коротка назва установи, де навчається автор; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання: шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:

 

Петров І. В.

к.ю.н, доцент ФСП НТУУ «КПІ».

 

 • Нижче, через один інтервал, назва доповіді посередині рядка (слова з  великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель – 14, жирний. Наприклад:    

 

Забезпечення законності у державному управлінні

 

 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].

 

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді

 

1. Прізвище

 1. 2.  Ім’я
 2. 3.  По батькові
 3. 4.  Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач
 4. 5.  Посада
 5. 6.  Науковий ступінь
 6. 7.  Вчене звання
 7. 8.  Назва факультету, курс (для студентів та курсантів)
 8. 9.  Тема виступу(доповіді)
  1.  Секція
  2.  Домашня адреса
  3.  Контактні телефони (домашній, мобільний)
  4.  Електронна пошта (e-mail)

 

 • Ø Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.
 • Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Правове регулювання суспільних відносин».

 

Контакти:

 

Пряміцин Вячеслав Юрійович

тел. +380989591947

pravo_conference2014@ukr.net

http://vk.com/id226195995

 

З повагою, Організаційний комітет!

Конференція 2013_укр (1)

http://vk.com/nauka_fsp

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *