«АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ»

psihology

І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених

«АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ»

17-18 квітня 2014 року, м. Кривий Ріг, Україна

Кафедра практичної психології Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, факультет психології Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, кафедра практичної психології Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, факультет соціальних наук і психології Бакинського державного університету, кафедра загальної психології факультету філософії і психології Єреванського державного університету, кафедра психологічного консультування Інституту психології Будапештського університету ім. Етвуша Лоранда запрошує студентів, магістрантів та аспірантів з усього світу взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Актуальні питання психологічної практики», що відбудеться 17-18 квітня 2014 року на базі Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

1.   Сучасні засоби психологічного діагностування особистості.

2.   Консультування як вид надання психологічної допомоги індивідуальному та груповому суб’єкту.

3.   Психологічна просвіта як метод підвищення життєвої компетентності людини.

4.   Розвиток особистісного потенціалу засобами соціально-психологічного тренінгу.

5.   Використання класичних і новітніх методів психотерапії в умовах сучасності.

6.   Специфіка роботи практичного психолога з обдарованими дітьми.

7.   Особливості функціонування психологічної служби в історії та сьогоденні різних країн.

8.   Можливості застосування досягнень психології в менеджменті, підприємництві й рекламі.

Основні форми роботи конференції:

–        пленарне засідання (виступи до 15 хв);

–        тематичні сесії (виступи до 10 хв);

–        майстер-класи від психологів-практиків (до 1 год 20 хв).

Робота всіх секцій буде забезпечена мультимедійним обладнанням та синхронним перекладом для іноземних громадян.

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.

Форми участі у конференції: очна, заочна.

База проведення конференції: Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (Україна, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54).

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2014 року подати до оргкомітету одним листом на адресу kryvyy_rih_2014@ukr.net:

1.     заявку від кожного учасника (файл прізвище_заявка.doc; див. додаток А);

2.     матеріали доповіді (тези в файлі прізвище_тези.doc);

3.     відгук наукового керівника або іншого рецензента, що має науковий ступінь, на подану роботу (зображення відсканованого відгуку з підписом та печаткою установи у файлі прізвище_відгук.jpeg).

Усі надіслані матеріали пройдуть перевірку на відповідність зазначеним нижче вимогам та на наявність плагіату, після чого учасника буде повідомлено електронним листом: «прийнято», «відмовлено» чи «рекомендовано на доопрацювання».

УВАГА! Кількість робіт, що приймаються до участі в конференції, обмежена. Пріоритет надається матеріалам, виконаним англійською мовою.

Найкращі роботи кожного тематичного напрямку будуть відзначені дипломами 1-3 ступеня, а їхні наукові керівники – листами вдячності.

Вимоги до матеріалів:

Обсяг тез – 3-5 сторінок друкованого тексту у форматі *.doc. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервалу, поля – 2 см. Відступ – 1,25 см. Оформлення див. додаток Б.

Тези, в яких подано результати теоретичного дослідження, мають містити такі позиції: 1) актуальність дослідження із теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати теоретичного аналізу проблеми; 4) висновки; 5) література (якщо необхідно). Тези, в яких подано результати емпіричного дослідження, мають містити: 1) актуальність дослідження із теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми; 2) мету дослідження; 3) методику та організацію дослідження; 4) результати дослідження; 5) висновки; 6) літературу (якщо необхідно).

Матеріали конференції будуть видані до її початку. Збірник буде зареєстровано відповідно до системи ISBN та розіслано в провідні наукові установи України.

Вартість участі в конференції:

Після отримання підтвердження про прийняття матеріалів учасник до 20 березня 2014 року сплачує оргвнесок у розмірі 120 грн в разі очної участі, 75 грн – в разі заочної участі студентів з України або 100 грн – в разі заочної участі студентів з інших країн. До вартості оргвенску в разі очної участі входить: публікація доповіді в матеріалах конференції, участь в пленарному засіданні й у роботі секцій, участь в майстер-класах, кава-брейки, оглядова екскурсія містом. До вартості оргвнеску в разі заочної участі входить: публікація доповіді в матеріалах конференції, поштова пересилка програми й матеріалів конференції. Кожен учасник отримує 1 авторський примірник матеріалів конференції. Додаткові примірники можна придбати з розрахунку 40 грн / прим.

Реквізити для оплати будуть надіслані учаснику після прийняття тез.

Контактна інформація:

Із запитаннями і пропозиціями просимо звертатись до Великодної Мар’яни Сергіївни на кафедру практичної психології Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» за адресою: м. Кривий Ріг, 50086, пр. Гагаріна, 54, гуманітарний корпус, ауд. 303, за e-mail: nevylikovna@meta.ua або за телефоном: +380985271017.

 

ukrainian conference 2014_0

І Міжнародна науково

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *